Mocowanie pośrednie szyn

Podkładki żebrowe wykorzystywane są w klasycznym mocowaniu szyn kolejowych na podkładach różnego typu.

Łubki kolejowe służą do łączenia szyn. W naszej ofercie mamy łubki do różnych typów szyn, również łubki poliamidowe, wzmocnione oraz łubki przejściowe, do łączenia starego typu szyn (już nie produkowanych) z nowymi.

Mamy w ofercie łapki kolejowe wykorzystywane w mocowaniach klasycznych szyn kolejowych. Oferujemy zarówno łapki tradycyjne, jak również do mocowań sprężystych, takich jak SB czy SKL.

Oferujemy szyny normalnotorowe 49E1 i 60E1 do budowy torowisk z mocowaniem pośrednim typu „K” jak również sprężystym typu SB i SKL.

Oferujemy podkłady drewniane służące do budowy torowisk kolejowych i tramwajowych. 

Podkłady strunobetonowe służą do budowy torowisk kolejowych dla ruchu z prędkością powyżej 60 km/h.

Rozjazdy stanowią rodzaj połaczenia torów, umożliwiający przejazd pociągów z jednego toru na drugi. 

Mamy w ofercie śruby kolejowe wykorzystywane w mocowaniach klasycznych szyn kolejowych.

Oferujemy szeroki wybór wkrętów kolejowych do różnego typu mocowań.  

Mamy w ofercie wiele produktów z tworzyw sztucznych służących do izolacji szyn i podkładów kolejowych, jak również do budowy złączy izolowanych.

Akcesoria i elementy niezbędne do konserwacji i prawidłowego użytkowania linii kolejowych.

 Łapki specjalistyczne do niekonwencjonalnych rozwiązań mocowania różnego typu szyn do podłoża.

Od ponad 15 lat dbamy o kolej dla kolejnych pokoleń.